Kursiv nr. 4 2016 - Sykehuset i Vestfold

Nr. 4 - 2016 kur SiV INTERNAVIS FOR ANSATTE VED SYKEHUSET I VESTFOLD

Der bakteriene ender sine liv

Side 10-11

SYKEHUSET TENKER MILJØ Sykle til jobben på sykehuset eller kjøre flere sammen i en bil. Sykehuset i Vestfold tar miljøet på alvor. Side 6-9 og 12-13

ET TOPPMODERNE KRAFTSENTER Alle partene i sykehusutbyggingen jobber under samme tak i et topp- moderne kraftsenter. Side 8-9

Made with