48497_Forskningsetikk_nr3_2019_bladversjon

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 3 • Oktober 2019 • 19. årgang Forsknings etikk

Heyerdahls arv skaper hodebry

UiOs vitenskapsombud på plass

Opprør mot omstridte hårtester

Leger måtte delta i forskning

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online