Katja Verbruggen & Welmoed Hoogvorst - Start.nl Deel 1

Hoe heet je?

fine

prima

to have

hebben

good

best

to draw

tekenen hoeveel huis, het

so

zo

how much

bad

slecht

house, the

to get / to receive

krijgen

pen, the

pen, de

word, the

woord, het

to be allowed to, may

mogen

to walk around

lopen

paper, the

papier, het

rond

no

geen

to see

zien

double

dubbel lijn, de man, de maan, de

to have to

moeten

line, the

to guess

raden nieuw

man, the

new

moon, the

group, the

groep, de

skin, the

vel, het

yes

ja

much, many

veel

to knock

kloppen

dip, the

dip, de

nice, fun

leuk

deep

diep

a bit

een beetje

head, the buy, the bus, the rent, the

kop, de

tired

moe ook nee

koop, de

also, too

bus, de

no

huur, de

Colombia

Colombia

to play hangman

galgje spelen

nice, pleasant

aangenaam

to read

lezen

number, the

getal, het

place, the

plaats, de

zero

nul

south, the

zuiden, het

one

een

and

en

two

twee

nice, cosy, pleasant

gezellig

three

drie vier

student, the

student, de meisje, het

four

girl, the

five

vijf zes

boy, the

jongen, de

six

friend, the (female)

vriendin, de

seven

zeven

year, the

jaar, het

eight

acht

she / they

zij

nine

negen

we

we / wij

ten

tien

to do

doen

phone number, the

telefoonnummer, het

very

heel

to give

geven

to make, to do

maken

to search

zoeken

21

Made with