292672217

In db e re tn in g

fra

Cand. polyt. Chr. Krarup

til

Kjøbenhavns Magistrats 2den Afdeling

om

Virksomheden a f det i Kommunehospitalet indrettede Ventilationsapparat.

Kjøbenhavn. Trykt hos J. II. S c h u 11 s. 1869.

Made with FlippingBook HTML5