עמותת ותיקי עמק יזרעאל - סב יום - תוכנית פעילות תשע"ח 2017-18