עקרונת לעבודה עם ילדים נפגעי התעללות והזנחה בני הקהילה האתיופית

˜ƒŠŠ˜‚ ‡€’Ž ‹‡Š‡ ‹ ‚ƒŠ ˜ƒŽƒ–• ˜‡’ƒ‡˜~‚ ‚Š‡‚•‚ ‡Ž ‚…Ž„‚ƒ ˜ƒ–˜ ˜Œ~˜ƒŒ ˜‡†‡Œ ‚ƒ Š ‡ “ƒŠ‡… ˜ƒ…Š”‚Œ ‚‡ŒŠ ‚ƒ˜Œ‚ ˜ƒ”Œ~

<“‡ƒ•Ž–’w€ƒŽŠ~ ˜‡–—

•‡„‡‡~ ˜‡–‡

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker