תמורה גליון 93 נובמבר דצמבר 2015

תמורה

המח ל קה ל ת ר ב ו ת , פ נ א י ו נ ו פש בש י ת ו ף ה עמ ו תה הפ ד ג ו ג י ת

2015 נובמבר-דצמבר | 93 גיליון

מופעי חנוכה לילדים ולמבוגרים 5-9 ׳ עמ

נשף חנוכה עילי בוטנר וילדי החוץ מארחים את גלי עטרי 3 ׳ עמ

נופש חנוכה נופשים מסובסדים 14 ׳ עמ

להטבות מתחברים

Made with