neocube Flyer SE / DK / EN

feel free!

feel free!

neocube – Enkel montering Enkel montage | Simple installation

Den kompletta kaminanläggningen består av några få perfekt anpassade komponenter. Keramikpanelen är limmad på kanterna och består bara av 3 eller 4 element. Genom den intelligenta justeringssystem, går det mycke enkelt att justera alla keramik-delar mot varandra. Hele ovnsystemet består blot af nogle få indbyrdes afstemte komponenter. Den keramiske beklædning er klæbet på kanterne og består af kun 3 eller 4 elementer. Ved hjælp af det intelligente indstillingssystem kan alle keramiske komponenter justeres ind i forhold til hinanden - helt enkelt. The complete stove system comprises just a few coordinated components. The ceramic cladding is glued to the edges and is made of up just 3 or 4 elements. Thanks to the intelligent setting system, all the ceramic components can be simply adjusted and aligned against each other.

CB stone-tec GmbH Behaimweg 2 DE-87781 Ungerhausen

www.neocube-fire.se www.neocube-fire.dk www.neocube-fire.com

Skanna QR-koden nu och titta på neocube montagevideo (3 min.). Scan QR-koden nu og se neocube montagevideoen (3 min.). Scan the QR code now and watch the neocube montage video (3 min.).

Fel och felavtryck reserverade. | Fejl og fejl udskriftsreserveret. | Errors and misprints reserved. Mars | Marts | March 2019.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online