תמורה גליון 105 נובמבר 2017

“תמורה" הנחה לחברי >>>>>>>>>> במעמד החיוב 5%

עמותה פדגוגית

המרכז ללימודי ארץ ישראל יד בן־צבי

שנה למדינת ישראל 70

קראון פלאזה ירושלים מלון | 19-20.12.17 חנוכה,

התכנסות וכיבוד קל

13:00 14:00

שנה - שלוש תקופות בהיסטוריה החרדית 70 ד״ר נרי הורוביץ, בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית ה׳לא נחמדים׳ - מחאה חברתית בישראל: מאורעות ואדי סליב והפנתרים השחורים ד״ר אבי פיקאר, לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן הסכסוך הישראלי-ערבי - ששת הימים כנקודת מפנה פרופ׳ אברהם סלע, יחסים בינלאומים, האוניברסיטה העברית ארוחת ערב יציאה לסיור חנוכיות באזור נחלאות ושוק מחנה יהודה

15:45

יום שלישי יום רביעי

17:30

19:30 20:45

ארוחת בוקר פינוי חדרים

08:00-07:00

08:30

סיור חברתי במרחב הירושלמי

13:00-09:00

ירושלים היא מקור למגוון רב של יוזמות, פעילויות ואקטביזם חברתי. נצא לסיור בעקבות מגמות של שינוי חברתי בעבר ובהוה. הסיור יתחיל בשכונת מוסררה, מקום הולדתה של תנועת הפנתרים השחורים, וימשיך אל מרכז העיר ואזור שוק מחנה יהודה השופע במיזמים צעירים ורעננים המבקשים ליצור שיח חדש במרחב החברתי הירושלמי.

את הסיור נקנח בטעימות בשוק מחנה יהודה. דברי סיכום וארוחת צהריים במלון

13:30

עמותה - תרבות, פנאי ונופש www.igm.org.il : באתר ההרשמה 03-5667702 : ההרשמה לשיבוץ בחדרים בפקס

, פנסיון מלא ₪ 300 מחיר מסובסד ₪ 300 בסך 5.12.17־ דמי ביטול השתתפות מ | ֿ הגעה עצמית

מספר המקומות מוגבל | הרישום אישי למורה בלבד | ההשתתפות למורים פעילים חברי העמותה הפדגוגית בלבד

www.igm.org.il | 03-5667702 : פקס | 03-7106741 :' טל | , תל–אביב 23 דרך מנחם בגין

- תרבות פנאי ונופש www.igm.org.il פרטים נוספים באתר 23 //

Made with FlippingBook flipbook maker