Onsdag 24. juni 2015

Neste avis kommer 5. august

Selge bolig? 61 13 87 00

Svømmekurs for voksne Start 31/10 Tid kl. 20.30 OMMERÅPENT Alle dager: 11-19 t.o.m. 16. aug. Totenbadet Badeland og Svømmehall www.totenbadet.no - Tlf. 61 15 91 80

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 24. juni 2015 Nr. 26 • 88. årgang

Satser stort i Skreia sentrum

Klarer ikke pasientene

Foto: Mina B. Sveen Foto: John Knut Bakken

Vestre Toten kommune har ikke plasser nok til alle utskri- vingsklare sykehuspasienter. Det betyr flere dyre sykehus- døgn, og kommunen går på en smell på en halv million kro- ner. Nå tas hver eneste ledige seng i bruk, bekrefter omsorgssjef Trine Kløvrud (bildet). Side 11

Ikke på mange år er det blitt satset så stort på Skreia. I mars skrev Totens Blad at Rema 1000 trolig var på veg til Skreia. Nå bekreftes det at en svært pro- fesjonell utbygger skal sette opp et nybygg på 1.300 kvadratmeter på Jeriko nord-tomta (bildet), med daglig- varekjeden som leie- tager. Butikken blir større enn dagens Rema-butikk på Lena. I disse dager pågår rivingen av de gamle bussgarasjene, som sist var bilverk- sted og vaskehall. Side 8

Kanskje ny entreprenør

Entreprenør Åge Haverstad AS har lenge truet med å trekke seg fra kontrakten på fylkesveg 33 i Totenvika (bildet). Firmaet vars- ler søksmål mot byggherrene, men nå har Statens vegvesen stilt et ultimatum som kan ende med at Haverstad løses fra kontrakten, og at et nytt firma kommer inn. Side 4

Foto: Jon Olav Andersen

( , 2 $%

% #

! 5/&0

%

+!!", ! !

+# 34- (%

6 6 #

3//&0

*

$ + , - .4/&0

## + ,

+ ! $% ,"

' 1 + !+ -

! " !

# $%! &

- .//&0

! '(

! % )

«en del av noe stort »

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E !

" #

$ $ %

#

% & $

#%

#

% #

& &' $( )%

SOMMERDAGER TORSDAG - LØRDAG Gjøvik

FESTIVAL

30-70% på alle sko

TORSDAG - LØRDAG

Raufoss

GJØVIK

RAUFOSS

STORGATA 3, GJØVIK 9-18 (10-16)

Made with