Van Amerongen ACR - CAT

AC dinámica - comparació. “No cal ser Einstein per entendre això…”

ACR = 100%

Fluorescència = 0.0005%

Métode de resposta

Quocient Respiratori:

Fluorescència A

Fluorescència B

Alcohol

del producte

QR (ACR)

En pràctic

Mesurament de respiració

Sensor que

Sensor que mesura la pat superior d’una caixa

Mesurament en un compartiment

de la càmera sencera

mesura 6 pomes

1.000.000 1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Pomes a la càmera Pomes mesurades % pomes mesurades RQ (Quocient Respiratori)

6

±150

±500

100%

0.0005%

0.004%

0.04%

>1.5

7-8

7-8

>10

no

Selecció de pomes

Delegacions a Barcelona i Sevilla, tel. 622943980 E-mail: westerweele@hollandinnovations.es www.atmosfera-controlada.com www.van-amerongen.com

Made with