אינפיניטי בית השקעות - מהון להון - מגזין פיננסי מקצועי - אוקטובר2015