Malling og Hjort Efterr. fra det Kjøbenhavnske fattigvæsen