292643233

23 ni ng o v e r l e g e n i T i d s b e s p a r e l s e f or den en­ ke l t e Pa s s a g e r . Den ydre løftede Bane kan være en meget god Frem- tidsopgave, men den maa ikke hindre Løsningen af H o v e d ­ opgaven, at k o n c e n t r e r e T r a f i k e n saa s tærkt , at den kan b e t a l e en v i r k e l i g f ø r s t e K l a s s e s Dri f t. Professor Steenberg bragte Dir. Johannsen Foreningens og Forsamlingens Tak for det interessante Foredrag.

Made with FlippingBook - Online magazine maker