מפגשי גורל / דוד יאיר

גורל

מפגשי

דוד יאיר

רומן

יצא לאור בהוצאת "עיר ותכלת" ירושלים שע"א ת ,

3122

עריכה: כרמלה לכיש

המרה לספר דיגיטלי: יוסי קווטינסקי

צילומים אותנטיים של התקופה מאתרי האינטרנט : יד ושם, מט"ח, מסע לפולין

באוברג , ויקיפדיה

של תנועת הנוער המחנות העולים ,

אוסף צילומי יעקב

Made with FlippingBook Learn more on our blog