UPM vuosikertomus 2015

Sisältö

UPM konserni

1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus

Strategia 5 Grow with Biofore – UPM:n strategian painopistealueet 7 Tulosparannus ja uudistuminen jatkuivat vuonna 2015 9 Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa 11 Avainluvut ja taloudelliset tavoitteet 13 UPM sijoituskohteena 15 Muuttuva toimintaympäristö 17 Riskit ja mahdollisuudet, tulokseen vaikuttavat tekijät

Liiketoiminta-alueet 19 UPM Biorefining

23 UPM Energy 25 UPM Raflatac

27 UPM Paper Asia 29 UPM Paper ENA 31 UPM Plywood 33 Innovaatiot ja T&K

Sidosryhmät 35 Uudet 2030 vastuullisuustavoitteet 37 Henkilöstö ja Biofore yhteisellä kasvutiellä 41 UPM:n turvallisuuskulttuuri ja suorituskyky kehittyivät edelleen 43 Lisäarvoa vuoropuhelusta sidosryhmien kanssa 47 UPM maksaa yhteisöveroa maissa, joissa luodaan lisäarvoa 49 Yhteistyötä asiakkaiden kanssa 51 Etusijalla tuotevastuu 52 Kestävä metsätalous ja kuidunhankinta toiminnan peruspilari 54 Vastuullista hankintaa koko toimitusketjussa 57 Hallittu ja resurssitehokas tuotanto 61 UPM:n suora arvonluonti 2015

Hallinnointi

63 Hallinnointi 71 Hallitus 73 Johtajisto

75 GRI-sisältövertailun lyhyt versio 77 Riippumaton varmennusraportti

Tilinpäätös 2015 78 Sisältö

145 Avaintietoja 2006–2015 147 Lisätietoja vastuullisuudesta 149 UPM:n liiketoiminnot maailmankartalla

152 Yhteystietoja 154 Yhtiökokous

Made with