544091379

Har motorvognsføreren ikke været alene, af­ gives desuden melding på samme blanket af den ved hans side siddende. Meldingen afgives til nærmeste foresatte (kør­ selsmester eller brandmester), der efterser, om meldingen er klar og tydelig samt fuldstændigt udfyldt, hvorefter den påtegnes og fremsendes til afdeling I b.

9

Made with FlippingBook flipbook maker