Onsdag 7. juni 2017

2

Onsdag 7. juni 2017 •

Første badesesong med hjertestarter på Fastland

Lars Sørum og Håvard Åsengen hadde full fres i panna og disket opp med karbonadesmørbrød med egg da kara i Lynvingen kom på besøk.

Kara i fotballgruppa Lynvingen er i midt i oppkjø- ringa til årets sommerdager på Fastland. Før helga ble de drillet på enkel førstehjelp og nå får de også en hjerte- starter med på laget. Ragnhild Fladsrud * ragnhild@gjoviks-blad.no Fredag var godt over 20 karer fra fotballgruppa Lynvingen på besøk hos Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet. – Vi har pleid å komme bort på stadion for å vise litt enkel førstehjelp. I år hadde vi lyst til å invitere kara hit for å bli bedre kjent med oss og også gi litt til- bake for den gode jobben de gjør, Åsengen og kollega Lars Sørum hadde full fres på stekepanna og disket opp med karbonadesmør- brød med egg, som falt godt i smak hos gjestene. Stemningen ble ikke dårligere da det ble ser- vert en gladnyhet til dessert. – Vi har hørt at dere søker midler til en hjertestarter og vi tenkte at der burde vi kunne hjel- pe. Vi ønsker derfor å stille en av sier Håvard Åsengen i Ambulansetjenesten. Låner ut hjertestarter

våre hjertestartere til disposisjon for dere i sommer, annonserte Åsengen. Hjertestartere har etterhvert blitt tilgjengelig mange steder der større folkemengder oppholder seg, og det er ingen tvil om at Fastland er et slikt sted. – På godværsdagene er det enormt mye folk, så vi har hatt i tankene at det hadde vært betryg- gende å ha en hjertestarter til- gjengelig. Vi har begynt å se på å kunne kjøpe inn en selv. Vi ser stadig at det gjerne er godt voks- ne som følger barnebarna sine på bading, så det er en ekstra trygg- het om noe skulle skje, sier en takknemlig Rolf Vifladt i fotball- gruppa Lynvingen. Nyttig gjennomgang Å få frisket på førstehjelpskunn- skapene er noe kara i Lynvingen prioriterer før hver sesong på Fastland. Fra sesongstart 15. juni til sesongslutt 19. august vil Lynvingen ha to representanter på vakt alle dager. Hovedoppgaven er å holde det ordentlig, ryddig og rent i det offentlige badeanlegget. – Selv om vi ikke er badevak- ter eller livreddere, er det greit å få frisket på kunnskapen, slik at

Håvard Åsengen i Ambulansetjenesten låner ut en hjertestarter og gir Rolf Vifladt og kara i Lynvingen en ekstra trygghet foran årets badesesong på Fastland. 15. juni er sesongen i gang og førsthjelpskunn- skapene er oppfrisket også i år.

man vet hva man skal gjøre om noe skulle skje, sier Bjug Ringstad, og legger til at de hel-

digvis ikke har opplevd alvorlige episoder så langt. Også for ambulansetjenesten er det en

trygghet å vite at de har en for- lenget arm som vet hva de skal gjøre om noe skulle skje på Fastland. – Av oss får de gjennomgang av enkel hjerte- og lungeredning, og vi går igjennom slik at de vet hva de skal gjøre og hvor de skal ringe om noe skulle skje, sier Åsengen. Opplæringa har i år et nytt punkt på programmet; bruk av hjertestarter.

Dødsfall Meldte dødsfall ved Gjøvik tingrett: Ester Linnerud, født 1925, døde 20. mai.

Over 20 karer var på plass og hygget seg med mat, omvisning og enkel førstehjelpsrepetisjon hos ambulansetjenesten på sykehuset.

Noen er dessverre helt på jordet

bor i bynære strøk gjør det. Når vi så i tillegg får høre at voksne folk lukker ørene, eller også kjefter, når noen forsøker å fortelle dem at de gjør noe galt, er det vanskelig å forstå. Dagens artikkel bør være en tankevekker for deg som synes det er helt greit å tråkke i åkeren eller kaste brusboksen eller annet søppel ut av bilvinduet. Slikt får faktisk alvorlige konsekvenser noen ganger, og vi nekter å tro at folk ikke forstår problemet. Her må det rett og slett skjerping til.

et kjent problem at folk går der det passer dem. Ikke bare tråkkes fôret ned og forringes, det etterlates søppel. Og slikt søppel blir altså et problem videre i prosessen. Et så alvorlig problem at dyr lider og noen ganger dør eller må avlives. Et jorde er ikke en forvokst plen eller et parkområde, selv hvor lettvint det kan virke å tråkke der. Friluftsloven er veldig klar, om barnelærdommen har sviktet. Det er ikke lov å ferdes i innmark i vekst- sesongen, fra slutten av april til ut i oktober. Lover er til for å respekteres, og vi forutsetter at også de som

Tidligere var det slik at de som vokste opp i Innlandet hadde stor respekt for bondens åker. Det å tråkke ut i dyrket mark i vekstsesongen var noen man absolutt ikke gjorde. Barnelærdommen var klinkende klar på dette. Dessverre har noe av denne kunnskapen åpenbart gått tapt. I dagens avis forteller vi om storfebonden i Vardal som har opplevd at en okse døde etter å ha fått i seg en brusboks som hadde kommet inn i fôret. Den brusboksen kom ikke ut på jordet av seg selv. Land-brukskontoret opplyser at det i bynære strøk er

www.gjoviks-blad.no

Ansvarlig redaktør Jon Olav Andersen • 7. juni 2017

Gjøviks Blad retter seg etter regler for god presseskikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også anledning til å reise klage for Pressens Faglige Utvalg, Boks 46, Sentrum, 0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40. pfu@presse.no

Made with FlippingBook - Online magazine maker