Kraks Vejviser 1969 husregister

Husregister for København og omegn

5111

Absalonsgade-Acaciavej 2 Hundevadt P, Mekan. 31 15 64 4 Larsen Birthe, Frue 21 80 92 s Nielsen V, Vinduespol. EV 6784U As Jensen GSM, Frue VE 1974U 1 Johansen M Kunstklink. EV 7764X 2 Frederiksen KK, Chauf. VE 3751U Larsen Otto, 31 65 16 Gutte Tove, Kt.ass. 31 29 50 4 Bruun S, Frue EV 6784X Bs Jensen BO Værktøjsfb. EV 7288 Bb Andersen Børge Drejerm. EV 4484 40 (276 - E700.000 - G105.600) (Civiling. B Ehrhardt) s Haandværker-Cafeen 31 82 63 Sexus Kiosken, 21 66 69 Nielsen Thyra Antikvth. EV 8575 2 Larsen M, Frue VE 3751X 3 Jørgensen ER, Chauf. EV 6784V As Holm Edvin Galvanisering VE 124 Nordisk Polerings Co., Vindues­ pol. 21 71 81 Petersen P Holmgreen, Matros VE 6697 3 Andersen A, Frue 21 74 88 4 Dahl PE & E Petersen, VE 4264U Gregersen Margit, Frue 21 08 75 B2 Petersen BJ, Klejnsm. 31 70 19 s Hansen Evald, Fmd. VE 4218 C2 Torp Bent Murerm. 31 52 96 3 Larsen S, Frue VE 4576 sb Vesterbros Sidevogns- & Auto- pladeværkst. VE 7427 42 (290 - E225.000 - G65.300) (Gdr. Hans Hansen) 3 Larsen Dorthe, Syerske 31 30 09 4 Eisenhardt Karla, Frue EV 2341X As,’ Hansen H Købmd. VE 4502 2 Christiansen M, Presserske EV 5053 Ovesen Oscar, 21 90 43 B’ Enoch Walb., Frue VE 3603 3 Corlin C, Papirarb. 21 45 24 3 Holst J, Frue EV 1732 44 (304) - E620.000 - G157.000) (Vinh. E Troels-Smith) k Gargani’s Figurfabrik EV 7049 s Lundbye Else, Mejeriej. 31 79 79 ’ Rosendahl P Lie, Artist VE 2753 2 Carstensen II, Vognmd. EV 5788 5 Christensen V, Impressario 31 72 13 Wulff J Gylling, Kranf. 31 89 17 As Johansson Ein., Mekan. VE 7557 2 Danum Erna, Frue VE 8586 Bs Lian Schin, Jonglør VE 1480Y C2 Gargani E Frk. EV 7049 Ds Christensen M, Lagerarb. EV 611 ’ Lauritzen A, Frue VE 4049V Sørensen Ejn., Skuesp. 21 99 89 2 Møller O. Sm.brødsjfr. EV 8968 Es Sværholdt Niels, Finmek. 21 81 67 ’ Nielsen C, Sm.brødsjfr. 21 56 36 Fs Nielsen LP, 31 89 35 Gs Søndergaard N. Spec.arb. EV 5556 Nielsen Anna V, Sygemedhj. 31 14 60 ’ Rasmussen Gert, VE 383X Andersen Else, Servitr. 31 68 15 Rose A, Frue VE 4049Y 2 Lindberc E. Frue VE1480U Friis A Kunsth. frue EV 6722X H4 Johansen KA, Vicev. EV 5108 46 (320 - E750.000 - G143.500) (Akts. Foren. Vognmandsforr.) s Hansen Inge B, Vaskeriindlev. EV 4269 ’ Wagner Gudr., Frue 21 54 17 2 Hansen H, Køk.chef 21 07 56 Jørgensen A, Frue EV 6492 Hansen Henr., Malerm. VE 8021 3 Henriksen Iris, Frue & Henrik­ sen J. Elektromont. 31 00 56 Christiansen Ib. Radiotekn. 31 18 28 4 Eriksen Ernst, Snedkerm. 31 70 67 sb Auto Cylinder Service * 2 1 1 8 75 Kenvig K. Maskinfb & Kenvig Cylinder Service * 2 1 18 75 Hellerup Maskinfabr. 21 08 79 Andersen Ch. Smedem. firma ★ 21 24 47 Bb Ideal-Trykkeriet A/S EV 336 48 (= S-Boul. 16) s Midlander MC. Marskand. EV6222 2 Mikkelsen II Snedker VE 9734X 4 Langhorn A, Radiomont. VE 7748 Wahlgren F, Chauf. 21 78 92 s Christensen K, O.fængsels.btj. VE 10280

35 (268 - E570.000 - G97.700) (Ejd.mgl. AP Herbo-Rasmussen) s Caspersen Aa., Cykelh. 31 47 42 Rasmussen H Bagerm. EV 5215 2 Jensen HP, Jord- & bet.arb. EV 2257Y Jensen V, Frue 21 21 38 3 Hansen N, Trykkeriarb. 21 62 38 Østersø Per, Elektromont. 21 41 77 As Christoffersen G, Vognmd. EV 3884 3 Jensen HA, Frue 21 61 24 4 Høgild & Frandsen, 31 05 41 B2 Fries AC. Gartn. EV 8349 3 Carlsen H, Pensionist 21 64 02 4 Arentsen Børge, Kranf. 21 86 17 s Christensen H, Hdls.md. 21 28 20 Lyng TF, Lærer 21 60 06 37 (271 -E700.000 -G99.300) (Magister Jens Smed) s Hasselstrøm A Fabr. VE 7444 1 Wendelboe N, Arb.md. VE 4145 4 Jensen V, Bryg.arb. 31 44 89 A’ Jacobsen E Fabr. 2 Munk Bente G, Eksp. VE 9639Y s Barly 0. Artist VE 652X Hansen NP. Trykkeriarb. EV 7515 Bs Porsmose C, Frue VE 10970 Seiersen BVJ, VE 10275 1 Koch HK. Bådsmd. VE 10863 2 Boel E, Servitr. VE 2492 Madsen Aase, Frue 31 69 21 Andersen EB, Kantineass. 21 33 96 4 Ottosen H. Frue VE 4998Y 39 (275 - E750.000 - G98.700) (Ejd.mægl. N Bugge) s Hansen BC, Antikvth. EV 9440 2 Holtz L Reé, Trykkeriarb. 21 73 05 3 Hansen L, Maskinsnedk. EV 6966 Ewé Ole Ing. HI 6047 Larsen PB, Forh. EV 1899 4 Poulsen HE, Frue 31 88 58 s Bredvig V, Hdlsmd. EV 2343 As Kruse NP, Tjener 31 57 40 1 Nielsen J Sloth. Vicev. VE 594IV Sylvest Edith Sekr. & Nielsen Frank, Konstr. VE 10007 Ferdinandsen OH, Artist VE 7724U 2 Flid Aa. Chaui. VE 4186Y 3 Nielsen K, Salgschauf. VE 7026 Neergaard Stig, Speditør 31 14 98 Lundstrøm Grete, Ass. VE 9466 4 Andersen E, Frue VE 4186X s Pedersen Vern.. Reparatør 21 59 55 wb2 Briinnich J Begbm. æskef. frm. 31 38 89 41 (339 -E270.000 - G56.000) (Assurand. Rud. Moe) ’ Jacobsen Jac. Repr. EV 6159U Munch Villy, Chauf. VE 2894V 2 Storgaard P, Murerm. 31 52 45 2 Nielsen EK, Vognmd. 21 68 69 Pern Ulla, Frue 31 76 70 4 Nørskov Leif, Gartn. 21 56 98 s Nielsen Anna, Frue VE 2743X 43 (340 - E550.000 - G239.400) (= Halmt. 58) (Danske Andelslejligheder) ’ Klausen B, Syerske EV 1956 Sivertsen J. Frue EV 6861Y 2 Thøfner E Skorst.fej. VE 5290 Jensen BH. Arb.md. EV 6861V 3 Hansen R, Frue 31 28 15 Hansen G, Fmd. 31 28 15 Sørensen I Zola. Frue VE 5146U 4 Henriksen P Ankjer, Skræddersy. VE 10149 Hansen J. Værktøjsmg. VE 10752 s Neumeyer Per, Stenhg. 31 05 39 8 (= V.brog. 59) Vesterbros Ungdomsgård ★ 31 20 70 & 21 25 05 10 (1585 - 1.000.000 - G326.200) (Kbhvns komm.) Vuggestuen & Borneh. EV 1248 Fritidshjem 3 VE 4289 14 (112 - E500.000 - G68.400) s *Hansen H Lund Pressefot. *EV 6212 1 Duus P, VE 655U Andersen E, Frue EV 1271 2 Stegler K Kommissionær VE 8810 3 Duus Jac., Chauf. 21 52 22 4 Haueh-Fausbøll Jytte Journalist VE 2181 3 Thyssen J Malerinde VE 6010 16 (116 - E220.000 - G51.000) (Forretnf. HE Frederiksen) s Møbelmagasinet Absalon VE 4474 2 Malmsten H Frimærkeh. VE 8545 ? Rasmussen N Anl.gartn.VE 3534X 18 (121 - E370.000 - G88.200) (Fuldm. J Bagenkop Nielsen) k Udstyrsmagasinet 31 49 38 2 Larsen EV, Kogejfr. VE 968Y 3 Hansen J, Vognmd. EV 5846 Wassmann G, Montør EV 4878 Lundhans *EV 6212 Aero Bild, *EV 6212

s

Carstensen Kaj B, Chauf. 21 37 30 20 (125 - E255.000 - G78.500) (Vekselerer Gudme Raaschou) k Triumf Foto EV 8748 s Borg John, 21 12 64 e Jepsen M, Frisør EV 3427Y 2 Hansen Hilda K, Frue EV 3427V Kleemann Peter, 21 51 77 3 Larsen Ax., Vognmd. VE 8132 Rasmussen H, Tillidsmd. VE 2317 4 Jensen Erling, Kommis 21 58 13 22 (179 - E150.000 - G71.200) (Fabr. P Rasmussen Worm) 2 Eriksen S, Arb.md. 21 12 71 Sørensen Petra, Frue EV 4372 3 Kristensen Leif Nørgaard, Reparatør 21 11 64 4 Hansen L, Vognmd. VE 7262 24 (216 - E210.000 - G75.300) (Civiløkonom JP Petersen) s Jensen Povl Barber VE 362X ’ Pedersen L. Tlf.inde EV 4747 2 Olsen Hansine O, Frk. VE 362V Halse Chr., Stud. med. 31 18 46 5 Frans Anna. Frue VE 7858 26 (62E - E420.000 - G83.500) (Fru EB Langkjær) s Olsen F Westphal, Frk. VE 1674X 1Madsen O, Kørelærer EV 4144 Madsen Per, Vicev. 31 36 26 3 Johansen E Lyager, Vicev. VE 1674U 4 Laursen Jac., Dekorat. 21 06 10 3 Galvanisk Etablissement & Me­ talsliberi A/S Vesta EV 6490 28 (62F - E250.000 - G62.400) (Andelsbol.foren. Absalonsg. 28) s Jørgensen H, Antikv.bogh. 31 77 71 1 Bune Inger, Frue VE 6338 Nielsen Agnes, Frue VE 4047 2 Nielsen K, Chauf. 31 46 92 3 Hertz A, Lag.arb. VE 9808 4 Spliid E Fuldm. EV 8716 Spliid A, EV 8716 Pedersen C, Maskinarb. EV 5792 A3 Holm Sylvia. Frue VE 4587X Bi Petersen E, Frue VE 4587V s Sørensen Arne & Rosa. 21 97 48 4 Marcussen E. Tagdæk. VE 7490 30 (62G - E680.000 - G128.500) (A/S Østerlandsk Thehus og fru E Steffensen) As Damsgaard Christine, Tobaksh. VE 2438X ’ Fischer Leif, Radiotekn. 21 00 56 2Kristensen J Rønde, Trylle­ kunstner VE 6379U Lomark Esth.. Frue 21 83 64 4 Kongsborg Erik, Spec.arb. VE 2438V Bs Piechnik A, Belysn.arb VE 5640U Jacobsen H, Vicev. 31 08 25 Frandsen Petra, Frue 21 73 44 1 Christensen Kay E. 21 64 57 C* 1 Simonsen O, Frue 21 95 99 D2 Petersen Leo, Maler 31 72 91 4 Andersen K, Frue EV 4439 E’ Haack Anni. Brodøse EV 4587Y Isbye E, Kt.ass. 21 89 90 32 (219 - El.600.000 - G726.700) (= Istedg. 60-64) (Fru GA Fen- ning og Fru Esther Raffel) s Nielsen Alb. Møbelh. 21 48 56 34 (= Istedg. 47) 1 Andersen I & V, Frkn. VE9133U 2 Larsen W Tholstrup, Mur.arb. VE9133Y 3 Bernard I, Frue 21 55 59 4 Hansen B. Ejdh. 31 41 55 36 (273 - E925.000 - G444.000) Istedg. 53) (MaskinnT. Edv. J Hansen) s Persson Jack. Meieri VE 1060Y Petersen Addy, Renseriindlev. VE 6331 Jensen O Møbelh. 31 64 58 As Pedersen BE Lykke Viktualh. frue EV 9346 3 Petersen Dagny. Frue EV 7764V 4 Jørgensen CP, Servitr EV 873U B’ Blomkvist H, Vognmd. VE 2875U 2 Swendsen Erik. VE 2875V 4 Furendal Henn.. Chauf. EV 7764Y s Massesson T. Frue EV 6784Y C3 Christoffersen Flemm. W, 31 14 78 4 Møller Jens, Stud. jur. 31 79 45 5 Byrnov L, Frue EV 6149 Ds Hansen L. Frue EV 2145 Ei< Kbhvns møbelstelfabrik EV2228 2 Hansen B Tapetsererm. EV 4658 & EV 9758 38 (274 - E470.000 - G104.300) (Gross. O. Fennow) s Goldsehadt Poul Gross. EV 7149 Bisgård Keld, Damefrisør ★ 31 24 25

2 Kristensen LM, Sminkør 31 47 77 Syvertsen E, Forsorgsmedhj. frue 31 08 35 3 Olsson C, Ass. EV 5965 Christensen J. Chauf. EV 2725 s »Rothe Bendt. Skuesp. heml.nr. 15 (62A2 - E220.000 - G60.800) (Kt.chef Ant Nordskov) s Elektrikernes Fagf. f. Skibsværft og Industri 31 19 08 Erges A/S 21 94 11 1 Nordskov Anton, 31 30 31 2 Rask N Kartoffelh. VE 3299 Kjærstrup C, Ass. VE 1307 3 Jacobsen K, Malerm. 31 60 51 4 Nielsen Anders, Arb.md. 21 93 62 17 (272 -E190.000 - G67.800) (Tobaksh. Kn. Hansen og cand. jur. Kn. Tønnes Hansen) Ds Kaspersen Kurt, heml. nr. s Vognsen JH Indretn.arkitekt 31 53 72 ’ Larsen O, Vinduespol. VE 4369 2 Andersen O. Frk. VE 5345U ♦Hansen Kn. Tønnes, Cand. jur. 21 98 39 4 Rudmann OR, Værkm. VE 5345X s Hansen HH. Stud. agr. 31 39 91 19 (187 -E215.000 - G60.000) (Bagerm. Preb. Herbst) s Elfa Gravørværksted VE 10013 Petersen Hildebert G. Frisørinde VE 5668 ’ Nielsen KM, Frue EV 3396 Mortensen Kurt E, Eksp. 31 93 28 2 Olsen Svend, 21 92 59 3 Jensen Gunner Mar., Malerm. 31 81 71 4 Bonn F, Kørelærer EV 8333 s Bengtsen AL, Frue VE 10464 21A (280 -E215.000 - G63.800) (Fru M Christoffersen) s Nielsen B Lunde, Portier 31 19 93 2 Gildsig Ida, Hushi.inde VE 6624X 3 Petersen L Dalum, Frue VE 5117- 4 Pedersen K, Frue EV 8734U Puurlund L Fmd. EV 7145 s Pedersen Grete, Boghold. VE 10196 21B (303 -E270.000 -G67.000) (Fotoh. V. Vesterby Nielsen) s Jørgensen D Bagerm. 21 26 21 Pedersen E Rob., Best. 21 79 11 2 Nielsen A, Chauf. VE 10195 3 Ryle J. Slagler VE 5664 s Madsen L Thomsen. Tjener VE 7937 Jensen T. Frue 21 90 73 23 (62A1 -E250.000 - G83.800) (Fru B Frandsen) i< Hansen HM, Kiosk 31 11 85 Christensen P Leen, Damefrisør, EV 3534 s Jacobsen J, Chauf. 21 90 93 Bauerfeld Fredi. Radiof. 21 78 28 1 Stougaard Clara KS, Frue EV 8075 Kieldstrøm MC, Frue 21 63 23 Bb Hjort SE Metaltryk 21 10 72 Smils Motor VE 4779 25 (249 - E520.000 - G87.200) (Gross. Orla Wichmann) Absalon Restaur. 31 75 28 Christensen Paula, Restaur. EV 7058 Kristensen Poul. Vognmd. 31 40 65 A’ Jørgensen L Ejd.kons. EV 2854V 2 Hansen H, .Spec.arb. EV 2854Y 3 Jensen V, Tjener 31 70 37 B2* Poulsen H, Syerske VE 5684 Cs Madsen H Beck, Frue EV 3490 Ds Kaspersen Kurt. heml. nr. 1 Hansen HM. Kioskej. 31 11 85 Hansen E, Frue 21 59 61 s Ibsen John. Maler 21 46 96 27 <181 - E725.000 - G433.600) (= Isted,' 58) (Fabr. O Frellsen) 29 (= Isteag. 45) s Fiskehuset, 21 44 72 2 Gronemann J, Frue heml. nr. 3 Bavnlev Edv., Jb.arb. 31 61 74 4 Madsen VD, Maskinarb. VE 8084U 31 (247 -E280.000 - G101.300) s *Strandmose II Antikv.bogh. 31 27 59 Bb Absalonsgades Cyandesinfek­ tion Aaxyl 31 61 38 33 (262 - E570.000 - G96.500) (Bagerm. E Voigt Hansen) s Larsen Holg. Kiosk 31 53 67 Hammer Thor Sliberi VE 5011 1 Maach Inger, Frue 31 12 68 2 Jakobsen AP, Montør VE 10987 3 Pfeiffer Erik, Montør VE 4868 5 Krone Kjeld, Slagter VE 10157 A2 Madsen E, Frue 21 93 84 Grøne Edith, Frue 31 25 98 3 Andersen Elsa, Frue EV 1671 Bbs Tvilling Otto Fabr. EV7198 & VE 1386 2 Hindsgaul B, Tjener 21 41 96

ACAC1AVEJ. 1867 [V] (Skitse Grundtvigsv.) KORT 5 D3 1 (50ba-E170.000 -G55.000) (= Grundtvigsv. 12) Møbius B, Montør VE 2405

1 Brauner L Fabr. VE 1324U Andersen E, Vicev. EV 2943 foran navnet ligger uden for Husregisterområdet, som et vist på side 5065

Veje med ☆

Made with FlippingBook HTML5