Motoriek

De ontwikkeling van het bewegen Kinderen willen van nature bewegen. Een pasgeborene kan nog niet veel meer dan alleen maar liggen en wat onge- controleerde bewegingen maken. Naarmate uw kind ouder wordt, ontwikkelt het steeds meer motorische vaardigheden: het gaat zitten, kruipen en lopen. De bewegingen worden daarbij steeds fijner en nauwkeuriger.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen de grove motoriek en de fijne motoriek.

Tot de grove motoriek behoort het ontwikkelen van vaardig- heden als lopen, springen, hinkelen, huppelen en fietsen. Tot de fijne motoriek behoren vaardigheden als knippen, plakken, veters strikken, knopen vastmaken, tekenen en schrijven. Voor een goede ontwikkeling van de motoriek van uw kind is oefening belangrijk. Binnen spelletjes doen en knutselen, buiten fietsen en spelen, zijn hierbij van groot belang. Meestal komt de motorische ontwikkeling spontaan goed op gang, al kan het tempo waarin kinderen zich bepaalde vaardighe- den eigen maken flink verschillen. Het ene kind is van nature handiger dan het andere. Wanneer uw kind moeite heeft om

Motoriek

Made with