Onsdag 22. juni 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen dusjvegger!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 22. juni 2016 Nr. 25 • 15. årgang Dette kan bli byens nye sosiale kvartal

Omkom på riksveg 4

Foto: Thea Romsås Foto: Torbjørn Aurvåg

Føreren av et vogntog omkom i en trafikkulykke på riksveg 4 nord for Gjøvik i går. Det var to vogntog innblandet i ulykken. Vegen ble stengt i lang tid etter hendelsen. Side 7 Vil du eie litt av Skibladner?

Her kan det bli flere nye studentboliger, restauranter, kafeer og gallerier. – Kvartalet rundt Vingården og Uglandgården kan bli Gjøviks nye sosiale kvartal, mener Mounir Bensaid, driver av Peppes Pizza og sivil- arkitekt Jørn Reiner hos arkitektkontoret KONTUR AS (bildet). Både Stiftelsen Kaare Berg, som eier Vingården, og leieta- kerne Gul Kaffebar ser nå på muligheter for å åpne opp inn i bakgår- den fra både Trondhjemsvegen og Panparken.

Direksjonsformann Bjørn Blichfeldt merker stor interesse for å kjøpe aksjebrev i AS Oplandske Dampskibsselskap. – Du kan bli medeier i båten, reklamerer direk- sjonsformannen. På ei uke er det solgt 32 aksjebrev pålydende 1.000 kroner. Side 5

Side 10

Foto: Torbjørn Aurvåg

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

K i

nalltil t fl vår

på b du bøk otte boktel e t. r

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698; 990; Butinox Futura

BOK- KUPP! Gjør et

Nattåpent!

tt b fa er e For

k i teltet sø

FREDAG 24. JUNI KL. 18:00

Ha Ingela ns S te Fr Mar Ol

n g imand-A av Lahlum bølvs er

da

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

*+,-

! "

.

/ 0 1

!

# $%! & ! '(

! % )

«en del av noe stort » Vår forretning er kjent for god service og hyggelig betjening!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 40

Følg oss på Facebook!

Made with