Onsdag 22. juni 2016

6113 03 00 post@gjoviks-blad.no

Livet er ikke bare en lek, det er også en dans på roser.

Rolv Wesenlund

Ring oss!

Lundstein danser i takt mot mobbing

Lundstein skole har satt i gang Lions-prosjektet Mitt Valg, med mål om å bygge gode holdninger hos barn. 16. juli skal elever fra Lundstein få med seg andre barn til dansefest på Skibladner-brygga foran NRK og Skibladner. Lions’ program Mitt Valg har vært en suksess landet rundt. Kampanjen som skal bygge gode holdninger hos barn og unge er ikke blitt brukt i Gjøvik før nå. – Mitt Valg er et holdningsska- pende konsept der skolen har et opplegg med mål om å skape gode holdninger blant barna. Dette er et nøye planlagt opplegg der ledere lærer mer på kurs hos Lions. Litt av poenget er å mot- arbeide mobbing. Det er svært gledelig at Lundstein skole har bestemt seg for å bruke Mitt Valg, sier Torgeir Øksne og Odd Tveit i Lions Club Gjøvik. Danser på brygga Barna på Lundstein skole har nå begynt å lære seg «BlimE-dan- sen». Det er NRK Supers kam- panje for å fremme omtanke og vennskap blant barn. – Lions har fått lov til å ta i bruk dansen, og har brukt den i noen år nå. Konseptet Mitt Valg har samme mål som NRKs kam- panje. Derfor har vi valgt å slå disse prosjektene sammen, for- klarer Tveit. BlimE-dansen framføres to dager i sommer på Gjøvik. 16. Henrik Hornnæss * henrik@gjoviks-blad.no

Lions’ kampanje Mitt Valg og NRKs BlimE-dansen har samme mål. Derfor er de to kampanjene slått sammen på Lundstein skole med hen- sikt om å bygge gode holdninger hos elevene.

juli skal det danses på brygga når Skibladner med NRK om bord kommer til byen. Lørdag 13. august skal det igjen danses under Barnas dag. – Vi oppfordrer alle barn til å bli med for å danse på Skibladner og skape skikkelig liv. Barna har blitt flinke, og det er tydelig at de har trent på dansen.

Det er et veldig fokusert tema, og moro for oss å legge til rette for slik aktivitet, forteller Øksne. Positive resultater Ledere ved skolen har brukt deler av innholdet i Mitt Valg-kampan- jen. Alle lærerne skal etter hvert på kurs for å ta med seg enda mer av innholdet i prosjektet inn i skolehverdagen. – Responsen fra Lundstein har vært god. Lærerne følte behov

for å bli kurset litt bedre og der- for kjører vi i gang et skikkelig kurs for dem slik at prosjektet virkelig blir en del av skolehver- dagen til elevene på skolen, sier Tveit. – Hensikten med kampanjen er å forebygge problematferd som sinne, mobbing og bruk av rusmidler. I stedet skal det bidra til å skape et godt klassemiljø, som også er forutsetningen for god læring, forteller Øksne. Mitt Valg er av Utdannings- direktoratet plassert i gruppen I morgen, altså torsdag, har Nye Toten Teaters forestilling «Hansen» premiere på Eiktunet. Forestillingen er en bygdekome- die, hvor vi møter de tre søs-

programmer som kan vise til dokumenterte resultater, men Lions har måtte jobbe hardt for å få satt i gang prosjektet i Gjøvik. – Vi er veldig glade for at Lundstein har bestemt seg for å bli med på det her. Det er et viktig tema og et prosjekt som kan føre til mindre mobbing på skolen. Lundstein kan være en foregangsskole i arbeidet med å bygge gode holdninger hos barna og bekjempe mobbing, sier Øksne. trene Kruge som bor på en gammel herregård et sted i Oppland. Handlingen er lagt til en vår, sommer og høst like etter andre verdenskrig, og en dag får søstrene Kruge besøk av herr Hansen. Livet til mennes- kene på gården blir snudd på hodet, men hvem er egentlig denne Hansen? Det er Per Ibs Aagenæs som har regien på «Hansen», og forestillingen spilles også lør- dag og søndag.

KVALITETSVARMEPUMPER

SJEKK VÅRE PRISER!

Bygdekomedie på Eiktunet

60° Nord Kiropraktikk Gjøvik - Lena - Raufoss - Dokka

!

Vi selger og monterer

takprodukter.

Våre kiropraktorer hjelper deg. Ta kontakt på tlf. 61 10 88 10. www.60gradernord.no Smerter i rygg eller nakke?

Ta kontakt for tilbud!

Raufoss Tak & Blikk AS • raufoss-tak rtbas.no Telefon: 61 19 12 50 • www.rtbas.no

"""!

! # $% &% &$ ''

Made with