Kraks Vejviser 1997 A-K

ø Over 2,0 mia. kr. tilbage i puljen til investeringer i energi ­ forbedringer, energisyn m.v. i danske virksomheder. Læs om tilskudsmulighederne i pjecen.

Energistyrelsen har udarbejdet informationsmateriale, der orien ­ terer om de mange tilskudsmulig ­ heder - og vil derudover gerne bistå enhver virksomhed med råd og dåd. Ring og bestil det materiale, der er relevant for virksomheden - eller tal med en af vores medar ­ bejdere om tilskudsmulighederne.

Danske virksomheder har aldrig før kunnet hente så mange penge til energiforbedringer som nu. Det er et indirekte resultat af indførelsen af de grønne afgifter. Målsætningen er, at en stor del af afgifterne skal komme erhvervslivet til gode i form af tilskud til kon ­ krete energibesparende initiativer.

Energistyrelsen M iljø - og E nergiministeriet Amaliegade 44 • 1 256 København K

COMMERCE

Made with FlippingBook - Online catalogs