FortegnelseStadenKjøbenhavnsIndvaanere_1872-1873

Fortegnelse

over den

Staden KjĂžbenhavns Indvaanere

for

T i d s r u m m e t f r a l ste A p r i l 1 8 7 2 t i l 3 1 te M a r t s 1 8 7 3

paalignede Indkomstskat.

Trykt hos J . H. S c h u l t z .

Made with