תרבות בעמק - תכנית המנויים 2017-18

ǩǠǤǓ ǛǬǗǝǛǒ ǡǗǪǚǒǛǬ ǛǗǢǠ ₪ 550 : הצגות 8 מחיר המנוי הכולל ללא הסעה; ₪ 413 :(+65 לוותיקי העמק )גילאי כולל הסעה בימי חמישי בלבד ₪ 550 אין כפל הנחות א ו לם המ ו פע י ם י פעת

תיאטרון באר שבע אבודים ביונקרס 17:30 ,25.1.2018 , חמישי | 20:30 ,24.1.2018 , רביעי

תיאטרון הקאמרי 17:30 ,15.2.2018 , חמישי | 20:30 ,14.2.2018 , רביעי כטוב בעיניכם

שייקספיר מאוהב

התיאטרון הלאומי הבימה

17:30 ,9.11.2017 , חמישי | 20:30 ,8.11.2017, רביעי

צילום: רדי רובינשטיין

סיפור אהבה בשלושה פרקים

תיאטרון גשר 17:30 ,7.12.2017 , חמישי | 20:30 ,6.12.2017, רביעי במנהרה

התיאטרון הלאומי הבימה

17:30 ,15.3.2018 , חמישי | 20:30 ,14.3.2018 , רביעי

Made with