האגודה למלחמה בסרטן - חדשון 63 - אפריל 2019

המוקדים הטלפוניים של האגודה למלחמה בסרטן

בשפה העברית ® 'טלמידע' 1-800-599-995 בשפה הערבית ® 'טלמידע' 1-800-36-36-55 בשפה הרוסית ® 'טלמידע' 1-800-34-33-44 לנשים המתמודדות עם סרטן השד ® 'יד להחלמה' 1-800-36-07-07 לתמיכה נפשית ראשונית ® 'טלתמיכה' 1-800-200-444

www.cancer.org.il בקרו אותנו באתר האינטרנט: אדר תשע"ט | 2019 אפריל | ) (ע"ר האגודה למלחמה בסרטן בישראל © האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים

Made with FlippingBook Annual report