Lærerveiledning 1A og 1B.sider 1-14

Innledning

Røde oppgaver i Grunnbok 1B

Uke

Innhold – hovedmål

32 Å løse likninger ved å bruke addisjonstabellen. Antall kanter og hjørner i en mangekant, sammenhengen mellom antall kanter og navnet på mangekanten. Å kopiere et linjestykke ved å måle lengden enten med linjal eller med passer. 33 Å skrive tosifrede tall – sifferet som viser antall enerne skrives til høyre og antall tiere skrives til venstre for dette sifferet. Uttrykk med parentes – i slike uttrykk utføres regneoperasjonen inni parentesen først. Likninger av typen x + a = b og a + x = b : for å finne det ukjente leddet ( x ) må vi trekke det kjente leddet fra verdien av summen. 34 Å øke en tallverdi kan gjøres med addisjon. Summer med verdi 10 – fortsettelse av addisjonstabellen. Summer med verdi 11 (addisjonstabell). 35 Ulike strategier for addisjon med tierovergang. Summer med verdi 12 (addisjonstabell). Å redusere en tallverdi kan gjøres med subtraksjon. 36 Bruk av subtraksjon for å finne ut hvor mye større ett tall er enn et annet. Summer med verdi 13 (addisjonstabell). Ulike strategier for subtraksjon med tierovergang. 37 Summer med verdi 14 (addisjonstabell). Summer med verdiene 15, 16, 17 og 19 – fullføring av addisjonstabellen for summer med ensifrede ledd. Tallene 20, 21, ..., 29. 38 Likninger av typen a – x = b – for å finne det andre leddet kan vi trekke verdien av differansen fra det første leddet. Tallene 30, 31, ..., 39.

201, 211, 212

215, 217, 224

230, 238, 244

249, 252, 261

268, 273, 281

284, 288, 295

299, 303

11

Made with