Lærerveiledning 1A og 1B.sider 1-14

Innhold

Innledning Litt om Zankovs undervisningsmodell................................................ 4 Oppbygging av lærerveiledning og læreverk .................................. 5 Lærerens forberedelse............................................................................... 6 Oppbygging og gjennomføring av timene........................................ 7 Lekser og samarbeid med hjemmet..................................................... 7 Observasjon, prøver og kartlegging..................................................... 8 Forslag til halvårsplaner............................................................................ 9 Grunnbok 1A Hvorfor trenger vi matematikk?............................................................. 13 Sammenlikne gjenstander....................................................................... 13 Flere/flest – færre/færrest – like mange Mest – minst – like mye............................................................................. 17 Hvordan mennesker lærte å skrive tall................................................ 22 Tall og siffer.................................................................................................... 22 Følgen av de naturlige tall........................................................................ 52 Addisjon og subtraksjon........................................................................... 62 Grunnbok 1B Addisjon og subtraksjon........................................................................... 96 Slik målte og måler mennesker lengder.............................................. 100 Addisjonstabell............................................................................................. 104 Ensifrede og tosifrede tall......................................................................... 138 Likninger og løsing av likninger............................................................. 155 Addisjon med tierovergang..................................................................... 175 Subtraksjon med tierovergang............................................................... 189 Hva har jeg lært i første klasse?.............................................................. 199

Made with