Onsdag 22. juni 2016

Gratis taksjekk Oppland Tak og Fasade Tlf.: 917 41 474

Alt innen dusjvegger!

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

– etablert 1928

Onsdag 22. juni 2016 Nr. 25 • 89. årgang

Kamilla og Staale følger drømmen Foto: Mina B. Sveen Kamilla Kleive og Staale Svindahl (bildet) har lagt ned hundrevis av arbeidstimer i res- taureringen av gamle Hjell brenne- ri i Totenvika, og

Brannvesenet vil flytte

Brannstasjonen i Vestre Toten er utdatert og har altfor lite plass. Aller verst er det at brannmann- skapene ikke har noen skikkelig garderobe og derfor ikke har mulighet til å vaske av seg ska- delige stoffer. Brannsjef Bjørn Sondra Kjelsrud (bildet) viser nå fram skissene til ny brann- stasjon. Side 4 Utlover belønning

nå gleder de seg til å åpne for kafégjes- ter mot slutten av sommeren. Bygget var nær ved å falle sammen i 2005 da restaureringen startet. Kamilla har fått merke ned- gangstider i olje- bransjen, og bestemte seg for å ta sjansen på noe nytt.

Foto: Jon Olav Andersen

En av Styrkeprøven-syklistene som punkterte på Vennevold på grunn av tegnestiftsabotasje utløver nå en dusør. 5.000 kro- ner venter på den som forteller hvem som kastet tegnestiftene Øystein Hatterud (bildet) i Østre Toten Røde Kors hjelpe- korps måtte sope opp. Side 5

Side 7

Foto: Mina B. Sveen

Ta vare på bilen med understells- behandling! Døgnåpnen selvvaskehall Alle typer lakkskader

K i

nalltil t fl vår

på b du bøk otte boktel e t. r

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698; 990; Butinox Futura

BOK- KUPP! Gjør et

Nattåpent!

tt b fa er e For

k i teltet sø

FREDAG 24. JUNI KL. 18:00

Ha Ingela ns S te Fr Mar Ol

n g imand-A av Lahlum bølvs er

da

Mattisrudsvingen 9, 2827 Hunndalen Tlf: 970 74 233 www.poleringskongen.no

Lena

Tlf. 61 16 17 77

*+,-

! "

.

/ 0 1

!

# $%! & ! '(

! % )

«en del av noe stort » Vår forretning er kjent for god service og hyggelig betjening!

L A M P E A V D E L I N G E N G J Ø V I K E L E K T R I S K E Hunnsvn. 3, Gjøvik • Tlf 61 13 49 40

Følg oss på Facebook!

Made with