VP_04

Studentenhandleiding Opleiding Mbo-Verpleegkundige

Studiebelastingsuren

Begeleide onderwijstijd

18 klokuren

Zelfstudietijd

1 klokuur

Leermiddelen Zorgpad Communicatie in de zorg: Onderwerp 1 Communiceren  Theorie Communiceren (nr. 1, 2,3 en 4) It’s Learning Youtube: (Communicatie) https://www.youtube.com/watch?v=bdjKE_1_cYs (Awareness) https://www.youtube.com/watch?v=ubNF9QNEQLA

Toetsinformatie

Toetsvorm

Werkproces(sen)

Relatie met examen

B1-K1-W6 Begeleidt een zorgvrager

Presentatie

Examennummer 6: Begeleidt een zorgvrager

B1-K2-W1 Werkt aan de eigen deskundigheid

Examennummer 11: Werkt aan de eigen deskundigheid

ROC Da Vinci College

Pagina 2 van 5

Made with