FraDengamleHerresSkuffer

AF SAMME FORFATTER UDKOM TIDLIGERE:

DREJERS KLUB . Kulturhistoriske Interiører fra Rahbeks København. 1903. SAA BY SOM BORGER . Københavnerliv i Slutningen af det 18de Aarhundrede. 1905.

DE SV AND T , DE SV AND T . . . ! Vandringer i det gamle København.

1906.

L ITTERATURH ISTOR IE . Afhandling i SCH Ø N B ER G S H A AN D BO G .

1907.

KGL. MAJEST.’s ACTEUR S .

Billeder af Skuespillerlivet

paa Rahbeks Tid.

1908.

CH R IST IAN SH AVN . Vandringer i det gamle Christianshavn. (DE S V ANDT , DE S V A N D T . . . ! II.) 1 9 1 0 . DET KGL . THEATERS SIDSTE B LA A T A AR N SFAN G E , et Blad af den danske Ballets Historie. 1911. FREDER IKSBERG . Vandringer paa det gamle Frederiksberg. (DE S VANDT , DE S V A N D T . . . ! III.) 1912. VEJEN G A AR MIN TRO OVER VESTERBRO . Vandringer paa det gamle Vesterbro og Frederiksberg. (DE S VANDT , DE S V A N D T . . . ! IV.) 1 9 1 3 . DEN G AM LE HERRE FORTÆLLER . 1916. ØSTERBRO FRA TOLDBODVEJ TIL V IBEN SHU S . ( DE S V ANDT , DE S V A N D T . . . ! V.) 1 9 1 6 . DER VAR EN G A N G — ! Tante Charlottes Theaterminder. 1916. NØRREBRO . (DE SV ANDT , DE S V A ND T . . . ! VI.) 1 9 1 7 .

Made with