תפילת ישועות יצחק

ק ח צ י ת ו ע ו ש י ת ל י פ ת ק פ

תפילת ישועות יצחק תפילה חשובה ונוראה יש לאומרה יום יום בכל אתר ואתר או על הציון הקדוש של המקובל האלוקי

יצחק כמוהר” זצוק”ל כדורי

בן פורתיוסף בן פורתעלי עין

שליט"א מאיר מלכא התפילה נוסדה ע"י הרב

Made with FlippingBook Annual report