גיליון ראש השנה 2405

ה ָ נ ָ ה שׁ ֶ ל ְ כ ִ תּ

ָ יה ֶ לוֹת ְ ל ִ ק ְ ו

ה ָ נ ָ ל שׁ ֵ ח ָ תּ

ָ יה ֶ כוֹת ְ ר ִ וּב

2019 אוקטובר

מערכת עיתון כוכב הצפון מאחלת לכל תושבי הצפון שנה טובה ומתוקה

שנה

טובה

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online