ביטאון השרות המטאורולוגי - גיליון מספר 2 - יוני 2017

בטאון השירות המטאורולוגי

בגיליון זה :

לראשונה בישראל – מקלות לחות אוטומטיים

מצב האקלים 2015

אטלס הרוח של ישראל

פינת הילדים

ועוד ...

יוני 2017

גיליון מס '2 ,

Made with