ביטאון השרות המטאורולוגי - גיליון מספר 2 - יוני 2017