ביטאון השרות המטאורולוגי - גיליון מספר 2 - יוני 2017

דבר המערכת , שלום

, השני

, עברה ואנחנו שמחים לפרסם את הגליון

חלפה שנה חצי

חידושים ואירועים וגם ,

הנעשה על , אצלנו

גליון עמוס על מידע

ר איזבלה

חברי המערכת "ד:

. לילדים

פינה חדשה

ר אייל

אוסטינסקי "ד, צדקי -

, אמיתי גיורא גרשטיין , דימיטרי וגנר , יוליה רייש - גולדשטיין "ד, ר לילך לב , עדי "וד, ששון ר עמית סביר . תודות ליבגני יואב ר "ד, ברינין , לוי יצחק יוסף , נורית מאיר ר "ד, נועם עמוס ר " חלפון וד , פורת על עזרתם בכתיבה

! שתהנו

מקווים

:זה בגליון חדש בשירות המטאורולוגי

מיפוי טמפרטורת המינימום היומית הממוצעת באמצעות תמונות לוויין

ממשק חדש למשיכת נתונים מטאורולוגים

בחינת המגמות במדדים אקלימיים המשפיעים על החקלאות בישראל פרוייקט METEOALARM

מענה קולי חדש לשירות המטאורולוגי לראשונה בישראל – מקלות לחות אוטומטיים

אטלס הרוח של ישראל

מצב האקלים 2015

ישראל על מפת הקונסורציומים לחיזוי נומרי של מזג האוויר

אירועים בשירות המטאורולוגי

תוכנית משותפת - שירות מטאורולוגי ואוניברסיטת בר אילן סמינריון שבועי בשירות המטאורולוגי

בשער :80 שנים לשירות המטאורולוגי . ממעלה למטה : התחנה בשדה התעופה לוד בשנות ה -50 . שירות החיזוי לתעופה הוקם שם ב - 1937 במסגרת המחלקה לתעופה אזרחית של ממשלת המנדט ; המכון המטאורולוגי בקריה בתל אביב , לשם עבר בשנת 1948 ; 1959 – טקס הנחת אבן הפינה בבית דגן ; השירות המטאורולוגי כיום ( צולם בשנת 2010 .)

ערב עיון למשיטים

קורסים בינלאומיים

סיכום האויר מזג ראיון עם עובד ט" השמ

אלכסנדר בסקיס , מהנדס ראשי

ראיון עם יהודה טוקטלי לשעבר מנהל ט" השמ ארבע פינות הסטוריה ? הידעת מהו עומס חום ? פינת הילדים

Made with