ביטאון השרות המטאורולוגי - גיליון מספר 2 - יוני 2017

בואו נכין חום מד : ביחד

פתח

את

איטמו

הפלסטלינה

, אלה נכין

לקראת הקיץ המתחיל בימים

הבקבוק וייצבו את שלא כך הקשית

ידגים כיצד מד עובד

אשר חום מד ביחד

. ממקומה

תזוז

החום שבו משתמשים כדי למדוד מה

.3 ידיכם את הניחו

סביב הנוזל אשר

טמפרטורת האוויר הסובב או , אותנו

, שניות ותוכלו

בבקבוק למשך מספר

טמפרטורת הגוף כאשר אנו

את אפילו

לראות כי הנוזל מטפס באיטיות

. חולים

, הקשית בדומה למד חום

במעלה

. מבוגר

ילדים יעזרו באדם

. אמיתי

: הדרושים

החומרים

הסבר :

בקבוק

בקבוק (קל משקה של שקוף

? הקשית

מדוע הנוזל טיפס במעלה

)

של 250 או 330 יתאים ל"מ

, אמיתי

בדומה למה שמתרחש חום במד

מים

הנוזל מתפשט כתוצאה מחימומו ידי על

אלכוהול לחיטוי פצעים

. הבקבוק

הידיים שלכם שהונחו סביב

, שתיה רצוי שקופה

קשית

הנוזל

, התפשט

שהאלכוהול

בשעה

פלסטלינה

הצבעוני טיפס במעלה הקשית הצרה

צבע מאכל

הנוזל היה

ביחס לבקבוק אם . עצמו

ממשיך להתחמם , יתכן ובסופו דבר של

: ההכנה

אופן

. הקשית

החוצה מהבקבוק דרך

גולש היה

.1

מלאו כרבע מהבקבוק בכמות שווה

ואלכוהול . הוסיפו כמה

מים של

. מאכל

צבע של טיפות

.2

, הנוזל

הכניסו את הקשית לתוך

, הבקבוק אולם

כמעט עד לתחתית

באמצעות

.בה תיגע לאכי הקפידו

: האתר

מתוך

יוני 2017

גיליון מס .2 ,

ביטאון , ט" השמ

Made with