Kraks vejviser 1982 Navnebog

copyright © Kraks Legat »Udgivernes rettigheder om fatter såvel væ rkets indhold (tekst, kort m.v.) som dets system atik. Enhver-erhvervsmæssig gengi­ velse, også i uddrag, såvel som benyttelse af system atikken er forbud t og vil medføre indskriden i henhold til ophavsrets- og konkurrencelovgivningen.«

KRAKS VEJVISER 1982 Satsleverandører: Dansk EDB Regneeentrum A/S; Thlagraf Datatype: Trykning: Marselis Tryk AZS

MEDLEMAF

EUROPEANASSOCIATIONOF DIRECTORYPUBLISHERS AND

SCANDINAVIAN ASSOCIATIONOF DIRECTORY PUBLISHERS

Made with FlippingBook - Online magazine maker