Kraks vejviser 1995 L-Å

Hvem leverer hvad?

CHRISTENSEN MOGENS Ingeniør- og Handelsfirma A5 Søndeivangen 47

"Jeg ved, hvad jeg vil have leveret. Men jeg ved ikke hvem, der kan gøre det." A 1 / bind 1 finder du leverandører, kundeemner og konkurrenter. Her er landets 60.000 største virksomheder opdelt på 2.500 faggrupper og underopdelt geografisk. Et ideelt opslagsværk, når f.eks. den rette leverandør skal findes, eller når man skal danne sig et hurtigt brancheoverblik. • 6 0 .0 0 0 virksomheder • Fagopdelt • Geografisk opdelt Leverandørsøgning Kundeemnesøgning Markedsovervågning Bruges a f de ansvarlige for indkøb, salg og marketing. \ V Seniorindkøber Arne Færch Olesen, Grundfos A /S

TO.J

3460 Birkerød tP 45 62 31 30 B 45 82 13 14

TRf

MOGENS CHRISTENSEN IN G E N IØ R OG H A N D E LSFIR M A AIB TELEFON 45 82 31 30 Tætninger til alle formål ★ Afstrygere ★ Stangtætninger ★ Cylindertætninger ★ Olietætningsringe

Dana-fl Uakkrf Tit 42

Valmu Tlf. 42 i

★ V-ringe ★ O-ringe

i Glideringe ★ Støtteringe ★ Skiver

(kobber - fiber - gummi)

★ Formdele og plader ★ Kalrez

@

Erhvervsvirksomheder i Danmark "Jeg ved, hvem jeg vil handle med. Men jeg vil vide mere om dem." Salgschef Lars Jacobsen, PFA Pension

GN Elmi as

\

Kirkebjerg Allé 90 2605 Brøndby Tlf. 43 43 42 11 Fax 43 63 18 41 Telex 33423 elmi dk Giro 718-9915 Bankforbindelse: Den Danske Bank Antalansatte: 200 - 499 Indehaver: GN Store Nord Direktion: M m . direktør EmstJo­ han Hede Indkøb: Indkøbschef Ib Beck Poul­ sen Salg: Underdirektør Henning Ve- sterstrøm Marketing/reklame: Marketingchef Niels Adler-Nissen, underdirektør Henning Vesterstrøm Økonomi/adm.: Økonomidirektør Christian Rode Produktion: Produktionsdirektør Eksport: EksportchefJohn Jørgen­ sen lnformatik/edb:Edb-dr\ei Aage Si­ monsen Se Fag; Data- og telekommunika­ tionsudstyr 172 CNI Dan Holmer Andersen

on, drift

I bind 2 finder du landets 60.000 største virksom­ heder i alfabetisk orden med alle nødvendige

Kø-

grundoplysninger samlet på ét sted. Et ideelt opslagsværk, når man skal danne sig et hurtigt overblik over en potentiel kunde eller bare checke kundens tele­ fonnummer eller adresse.

<

• N avn, adresse, telefon og fax

• Direktion og ledende medarbejdere indenfor salg, marketing, indkøb,

• Produkter og services

• Antal ansatte

* økonom i, edb og produktion

• Indehaver

i i

Bruges a f alle medarbejdere, når de skal i kontakt med andre virksomheder.

KØBENHAVNS RÅDHUSBIBUOTCK

O*)* V I

Ve.

Made with FlippingBook - Online catalogs