Kraks vejviser 1995 L-Å

Danmarks 30.000 største virksomheder "Jeg ved, hvem de er. Men jeg kender ikke deres økonomi, ledelse og ejerforhold". Marketingchef Carsten Dilling, IBM Danmark A /S

ABC PEJSE INDUSTRI A/S Nydamsvej 53 8362 Høming Tlf. 86 92 18 33 Fax 86 92 22 18 Antalansatte: 50 - 99 Branche: Maskinindustri Se Fag: Pejse og brændeovne 2657 Ejerforholdsagn Hvam Pedersen > 5% ; Best.; adv. Nids Opstrup fmd., bager­ mest Hans Peder From, dir. Flemming Sørensen, Mette Børsting m.repr., Mica- hd Macon m.repr Direktion: Adm. direktør Vagn Hvam Pe­ dersen Bankforbindelse: Unibank

Med bind 3 har du mulighed for at gå i dybden med Danmarks 30.000 største virksomheder. Check de økonomiske forhold 3 år tilbage og få indblik i hvilke personer, der leder virksomheden, og ejerforhold.

Et ideelt opslagsværk, når man f.eks. hurtigt skal evaluere kunde­ emner, så du kan målrette din salgsindsats. I øvrigt et udmærket supplement til f.eks. en marketingdatabase.

RegJir/3r:10S!B2/19BS AkLkap.: 3.200.000 Økonomiske nøgletal (miil.): 06/92

06/94

06/93

• 3 års økonom iske nøgletal; omsætning, brutto­ fortjeneste, resultat for skat, egenkapital • Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere • Ejerforhold

• Markedsvurdering Konkurrentovervågning

B.fort.: Resul.:

16,1

24,2

25,7

0,8

3,9

• Risikovurdering a f kunder, leve­ randører og samarbejdspartnere

Bal.:

16,1 1,0

20,9

E.kap.:

4,8

Bruges a f direktionen, økonomi-, salgs-, marketing- og indkøbsafdelingen.

ABC PUBLIC.

Organisationer og myndigheder "Jeg ved, hvem jeg skal i kontakt med. Men jeg ved ikke, alt om dem". Dataassistent Else Marie Ipsen, Dansk Industri

ERHVERVS­ MINISTERIET Slotsholmsgade 10 1216 København K

Tlf. 33 92 33 50 Fax 33 12 37 78 Minister, folketingsmedlem Mimi Jakobsen Ministersekretær Lise Bardenfleth Fuldmægtig Bent Lindhardt Andersen Departementchef Jørgen Rosted Afdelingschefer: Jørgen Hammer Hansen, Anders Kretzschmar, Finn Lauritzen Kommiteret Jørgen Bredholt Administrationssekretariatet: Administrationschef Mogens Bech 1. kontor: Kontorchef Victor Kjær 2. kontor:

Bind 4 hjælper dig med at få overblik over alle offentlige og private institutioner. Et værdifuldt værktøj når du skal i kontakt med interesseorganisationer, foreninger og institutioner. Eller til at søge råd og vejledning i den offentlige administration.

• 2 0 .0 0 0 offentlige og private institutioner • Administrationen i stat, am t og kommuner • Kommissioner, råd og udvalg • Erhvervsorganisationer

• Handels-, håndvæ rks-, industri- og andre faglige foreninger • Nøglepersoner, arbejdsom råder, formål, adresser o.m .a.

Bruges a f personer med kontakt til virksomhedens offentlige- eller branchemæssige interessenter, f.eks. direktion, personale, økonomi, marketing og salg.

"Jeg kan ikke vide alt. Men jeg kan få alt at vide - på få sekunder!" Dokumentalist Pia Helsted, HB-Info, Handelshøjskolens Biblioteks Erhvervs-Service

Med Kraks Erhvervs Information på CD-Rom får du hurtig og nem adgang til al relevant information om 60.000 virksomheder. CD-Rom'en er et ideelt værktøj til indhentning a f information om mange virksomheder på kort tid, f.eks. i forbindelse med salgsplan­

Kraks

lægning, direct marketing aktiviteter, markedsundersøgelser m.m. • Grundoplysninger om 6 0 .0 0 0 virksomheder • Søgemuligheder på faggrupper, branchebeteg­ nelser, produkter, agenturer, varemæ rker, geo­ grafi, økonom iske nøgletal, antal ansatte o.m .a. Bruges a f de ansvarlige for salg, marketing og indkøb.

• Økonom iske nøgletal på alle selskaber • Direktion og ledende medarbejdere • Direkte print mulighed • Overførsel til filer

Made with FlippingBook - Online catalogs