Onsdag 11. april 2018

VI BETALER VRAKPANT FOR: Motorsykkel • Moped • Lastebil Bobil • Campingvogn • Bil

BESØK

NYT VARIERTE

FRISTENDE GODE VENNER!

KJØP OG SALG AV JERN OG METALLER!

61 18 76 70 / www.metallco.com

Onsdag 11. april 2018 Nr. 15 • 17. årgang

Bjørn Sveum (det store bildet) frykter at det kan bli en ny storflom i Mjøsa. Villaen i Strandvegen i Fredevika hadde hagen og kjelleren full av vann under flommen i juni i 2011. Da hadde sønnen Patrick (det lille bildet) Mjøsa helt inn på verandaen. Det var nytteløst å lense i kjelleren. Nå frykter han at det samme skal skje igjen. Kommunen har kjøpt inn 5.000 sekker og stiller med sand. Utsiktene til flom er stor, men den endelige prognosen vil ikke foreligge Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Ragnhild Fladsrud Foto: Torbjørn Aurvåg Frykter at det blir flom i Mjøsa igjen Foto: Torbjørn Aurvåg Arkivfoto før i starten av mai. Alt er avhengig av temperatur, spesielt på natta, og om det blir mye nedbør. Mjøsa tappes for fullt. Side 5

Hvit bil avlaster ambulansene For å lette på trykket og

utrykningsti- den på ambu- lansene har ambulansetje-

nesten i Gjøvik tatt i bruk en hvit syketransportbil. Mandag til fre- dag kjører syketransporten og gjør det enklere for akuttbiler. – På denne måten frigjøres ressurser, sier Lars Solhaug, assisterende ambulansesjef i Sykehuset Innlandet og Håvar Åsengen, regi- onleder for ambulansetjenesten. Side 8 Konkurransen en gave til byen

Juryen har hatt sitt første møte for å gjennomgå de 29 forsla- gene til idékonkurransen for Huntonstranda. – Det er spenstig av Gjøvik å gjøre dette. Det skal stå seg i flere hundre år. Vi ser av forslagene at dette har bidragsy- terne hatt det moro med å lage. Det er en gave byen gir seg selv, mener juryformann Fredrik Shetelig. Valget av vinner er utsatt til midten av juni.

Side 4

Fotograf på gatenivå

Han er pensjo- nert pressefoto- graf, og har tatt utallige bilder.

Ole Johan Storsve fra Kollsroa klarer likevel ikke helt å slippe utlø- serknappen. Han farter nå rundt i Gjøviks gater og får folk til å stille på helt spesielle portrettbil- der. Snart blir det utstilling. Midten AkkuratnåhosBiliaGjøvik Kampanjepå sommerdekk

S O L S K J E RM I NG V I N T E R S A L G

Velkommen til vårdag på Lena, kl. 10.00–16.00 • Representanter fra Husqvarna og IPC Foma kommer • Gode tilbud i butikken. 10% avslag på slitedeler og 15% på olje. • Bestill service denne dagen og få 10% på arbeid og deler

• Knall pris på IPC Foma varmtvannsvasker • Vi viser utstyr fra Bogballe, Lemken og Multiva

Gratis befaring: 900 90 100 Damvegen 11, 2827 Hunndalen ΎWĊ ĞŐĞŶƉƌŽĚƵƐĞƌƚĞ ǀĂƌĞƌ

• CLAAS Traktorer • Enkel servering

www.scandic.no

Made with FlippingBook Annual report