Onsdag 08. mars 2017

• DRENERING • VANN/AVLØP

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

RØISVOLD TRECON AS

Onsdag 8. mars 2017 Nr. 10 • 16. årgang Fengselet stenges av flere grunner

Slår til med nytt klubbhus

Foto: Torbjørn Aurvåg Foto: Mina B. Sveen

Klubbhytta til Gjøvik tennisklubb fra 1952 har sett sine beste dager. Nå planlegger tennisklubben nytt klubbhus med tilhørende service- bygg. Daglig leder i Gjøvik ten- nisklubb, Per Granlund (bildet), håper at første byggetrinn allerede kan settes i gang senhøstes i år. Side 4

I sommer stenges Gjøvik fengsel helt i seks uker for å spare penger. De innsatte må flyttes til andre fengsler. I tillegg skal 13 av cellene i andre etasje stenges i åtte måneder på grunn av ombygging. – Vi må demontere hele taket på cellebygget. Det er en stor jobb som er kost- nadsberegnet til ca 10 Allerede 18. april skal det være byggestart, og da blir også kapasiteten kraftig redusert. Fengselet på Gjøvik er bygget på 1860-tallet, og er foreslått nedlagt for å bli erstattet av et større fengsel på Ilseng. Side 5 millioner kroner, sier fengselsleder Hans Grøndahl (bildet).

Historisk fornyelse

Skibladner er avhengig av å komme opp på slipp dersom noe skulle skje i løpet av sesongen, men slippen på Minnesund er 70 år gammel, og langt fra sikker nok. Nå får Mjøssamlingene ny, hydraulisk, opphalingsvogn til nærmere to millioner kroner. Ronny Akerholt på Gjersing’s Mekaniske Verksted på Minne- sund er allerede godt i gang.

Side 3

Foto: Torbjørn Aurvåg

Endelig ny bil for Eddie

Trenger du elektriker?

VI HAR FLYTTET! kk i t u l b l æ y k N )h tr ü d W ev

Catering Selskap Minnesamvær

Politiet på Gjøvik har de senere årene fått mye negativ oppmerk- somhet for sin gamle hundepatruljebil med over 500.000 kjørte kilometer. Nå har poli- tihunden Eddie (bil- det) omsider fått ny og standsmessig bil. For noen dager siden ble en splitter ny Volvo tatt i bruk. Side 8

3 (

n 1

e i p K v e å i g

k ivø

j

n iR

y i G

b ekr

Ta kontakt for meny og priser

Gjøviks eldste elektroinstallatør

catering

www.sentrum-installasjon.no Tlf. 61 13 86 80

on.sa-smg@tso 0 • p 0 0 3 5 1 1 f 6 lT

Foto: Torbjørn Aurvåg

61131500

post@musikkfolkehogskolen.no

3-års jubileum for Skostua i Gågata! Dagen feires lørdag 11. mars med et utvalg av varer satt ned

med 30%, posesalg på rester av vintersalget - 4 par i posen til 1000,-! Enkel servering.

Velkommen til feiring!

«en del av noe stort »

Storgata 6, 2815 Gjøvik Tlf. 61 17 63 15

Butikken bugner nå av vårens nyheter!

Nå størst på damesko!

Made with