Onsdag 22. august 2018

Utleie av forskalings- kassetter og stillas

Alt i lås og glass!

RØISVOLD TRECON AS

ØstreTotenv. 128, Gjøvik Tlf. 61 17 10 20

Onsdag 22. august 2018 Nr. 29 • 91. årgang – etablert 1928 Utfordrende på trang byggeplass

Byggestart på Raufoss

Foto: Ole Ludvig Rosenborg Foto: Ragnhild Fladsrud

Nå er byggingen i full gang rett bak rådhuset på Raufoss. I august neste år skal prosjekt- leder Steffen Haugen i Syljuåsen AS ha et helt nytt dag- og avlastningsenter klart. Vernepleier Guri Skaug Olsen og dagsenterbruker Pål Christian Rudlang gleder seg (bildet). Side 4 Maten helt på jordet

500 kilo tunge elementer ble mandag heist opp i lufta ved det nye Coop-bygget på Lena. I umiddelbar nærhet kjørte biler, og fotgjengere passerte i retning post og butikk. Mange mente situa- sjonen som oppsto så skum- mel ut. Det endte med at politiet reiste til byggeplas- sen, men uten å gripe inn. Utbygger, Nordbolig Innlandet AS, flyttet i etter- kant losseplassen til et annet sted. – Det er trangt og utfordrende rundt byggeplas- sen, fordi vi kommer tett på naboer og publikum. Men vi sørger selvsagt for at alt arbeid blir utført på en for- svarlig måte, sier prosjektle- der Erling Normann Hagen. Side 8

Lørdag er det den lokale maten som er i fokus på Østre Toten. Blant innslagene på «Helt på jordet» er et 30 meters lang- bord som dekkes ute på jordet. Det gleder Thor Johannes Rogneby (t.v.), Martine Næss Gryttenholm og Petter Gryttenholm (bildet) seg til. Side 7 Elverhøy Skreia Nye, praktiske og inn- flytningsklare leiligheter i Skreia sentrum!

Foto: Ole Ludvig Rosenborg

gir

HYBELBOER? Møbler, kjøkkenutstyr, glasstøy og pynteting. Besøk våre gjenbruksbutikker! Innlandets største gjenbrukssentere!

BESTILL VÅR HUSKATALOG

Tjæralin / Tyrilin – på lager

Trieste

Godt utvalg i solskjerming!

!"# $

Støtt vårt hjelpearbeid i Øst-Europa!

VISNING: lørdag 25.08. kl 13:00

.no Tlf: 47 80 17 00 boligpartner

LØRDAG 24.08: 10% på ALLE varer inkl. kampanjevarer 1 0 % SUPERWEEKEND -

Er du håndverker som ønsker en faglig oppdatering eller skal du pusse opp å gjøre mye selv? Velkommen til oss i Hunndalen for en oppussingsboost! Fagdag for proffer og handy(wo)men

Gjøvik, Hunndalen Amsrudvegen 2 rightpricetiles.no

FREDAG 23.08: Fagdag med produktpresentasjon

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker