Første Steg nr. 3-2014

LEDER

Vår psykiske helse

Bli med på jubileumsseminar! 4. desember i år feirer Første steg sitt 10 års jubileummed et heldags fagseminar i Lærernes hus – sjekk info og påmelding på www.utdanningsforbundet.no/kurs. Møt LasseKolstad, tidligere nestleder av avdeling for førskole- lærere i Utdanningsforbundet, møt veteranen og legenden Unni Bleken, og møt Første stegs fremragende spaltist Einar Juell. Bokaktuelle Kristin Danielsen Wolf tar for seg presset mot den «skolske» barnehagen, danske Erik Sigsgaard argumen- terer for hvorfor vi bør respektere barns rett til å si nei, mens også bokaktuelle Jan-Erik Johansson blant annet tar for seg morgendagens barnehage. Dumå fåmed deg diskusjonenmellomJens-ChristianSmeby fra Senter for profesjonsstudier og Turi Pålerud, rådgiver i Utdanningsforbundet, ombarnehagelæreryrket – er det eller er det ikke en profesjon? Etter seminaret kan du bli med på pubaften på Tøyen – kom da vel! Vær velkommen!

Det står kanskje ikke så bra til somvi kan ha lett for å tro. Noen vet jo bedre enn vi i allmennheten hvordan virkeligheten ser ut, somfor eksempel fagfolk innen barne- vernet og barne- og ungdomspsykiatrien. Hovedsaken i denne utgaven av Første steg handler om barnehagebarnas psy- kiske helse og det uhyre viktige arbeidet

Foto: Petter Opperud

som er i gang gjennom forskningsstudien Barn i Midt-Norge –Psykisk helse hos barn i barnehagen . Reportasjen fra Birkenes i Aust-Agder berører det samme. Idet jeg skriver dette, har nyhetssendingene i radio og på tv vært sterkt preget av stu- dentenes psykiske helse og behovet for tiltak for å hjelpe dem. Selv ser jeg Barn i Midt-Norge-studien og nyhetene om studenthelsen som en påminner om at unge og voksne med psykiske problemer en gang har vært barn, og barnehagen er den selvsagte arenaen hvor barn som trenger det, først kan få hjelp. Barnehagen er, slik den danske psykologen Per Schultz Jørgensen ser det, samfunnets viktigste sosialiseringsfak- tor, til og med viktigere enn foreldrene! Heldigvis har vi god barnehagedekning her til lands, og heldigvis arbeider utallige førskole-/barnehagelærere og svært mange forskere for at vi skal få en stadig bedre barnehage. Dette arbeidet håper jeg vil bli ivaretatt gjennomogså politisk forståelse av at barnehagen kan ha større betydning for vår psykiske folkehelse enn det vi hittil har skjønt.

Arne Solli (sign.)

Ansvarlig redaktør: Arne Solli arnsol@udf.no tlf 24 14 23 51 / 24 14 20 00 913 72 699

Grafisk design: Melkeveien Designkontor www.melkeveien.no Trykk: Ålgård Offset AS Opstadveien 7, 4330 Ålgård

ISSN 1504-1891

Tekst- og fotobidragsytere til Første steg aksepterer at deres tekster og fotografier/ illustrasjoner også gjøres tilgjengelig via internettet. Bekreftet opplag: ifølge FagpressensMediekontroll: 26 983

Besøksadresse: Hausmannsgate 17, Oslo Postadresse: Første steg Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland 0134 Oslo

Abonnements- og annonsekonsulent: Markedskonsulent Hilde Aalborg ha@utdanningsnytt.no tlf 24 14 23 53

Made with