ללא סיסמה עדכוני רגולציה - יעד ירוק - אוקטובר 2012 ידיעון מספר 3