Onsdag 05. august 2015

HELSE HJELP AS Privat legekontor Gjøvik Privat allmennlegekontor, Gjøvik Tordenskjoldsgt. 13-15, inng. F, Gjøvik Tlf. 480 17 700 - 61 14 50 66 www.helsehjelp.net FØFLEKK KONTROLL Konsultasjon/ kontroll 490,-

Selge bolig? 61 13 87 00

GJØVIK

– etablert 1928

Onsdag 5. august 2015 Nr. 27 • 88. årgang

Ringruta med helt nytt vegvalg

Stillstand helt til 2016

Foto: John Knut Bakken Foto: Thea Romsås Foto: Knut Erik Landgraff

Det er lite sannsynlig at en ny hovedentreprenør kan sette i gang med anleggsarbeidet på fylkesveg 33 i Totenvika (bil- det) før over nyttår, mener Statens vegvesen. Fylkes- politiker Reidun Gravdahl synes det er for lenge å vente. Side 4 Slutter etter 45 år

Ole Reidar Thorsrud (bildet) har brukt hele sitt yrkesliv som bankmedarbeider på Lena, hvor han har fått være med på store endringer i bankhverda- gen. Fredag takket han av etter 45 års tjeneste. Side 40

Mystisk i skogen

Foto: Thea Romsås

Ringruta på Bilitt? Nei, det går ikke helt rundt i ring for bussjåfør Arnfinn Seter (bildet) og han har heller ikke kjørt seg bort. Det er nemlig duket for den kanskje største endringen for Ringruta siden oppstarten i 1966. Om snaut to uker legger bussene om ruta. Nylinna droppes, i stedet skal Ringruta kjøre om Østlia og Bilitt. Det innebærer en stor forbedring av kollektivtilbudet for folk i dette området. Inntil videre blir det et midlertidig busstopp på Bilitt, for her må det trolig bygges nye busslommer for Ringruta. Side 5

Slåmaskina kommer

I sommer har mark- blomstene vokst seg høyere og høyere mens de har prydet vegkan- tene på Toten. Nå må blomstene vike for god sikt og veginspeksjon, for i august kommer Mats Sivesind (bildet) og slåmaskina. Side 2

Om du rusler i skogen på Stenberg, må du ikke bli over- rasket over hva som skjuler seg mellom trærne. Kanskje er det bare Ella Fiskum (bildet) som på mystisk vis forbereder seg til friluftsfestival. Side 10

Foto: Thea Romsås

32 fikk seg ny jobb på Starum

kOnKuRsSaLg

Merhawit Welady (28) fra Eritrea og Kolbu (bildet) er en av de 32 nyansatte på Links mottak for enslige, mindreåri- ge asylsøkere på Starum. Mandag hadde hun sin første arbeidsdag i renhold og kanti- ne – i sin første ordentlige jobb i Norge. Welady er imid- lertid bare én av svært mange som har ønsket seg jobb på mottaket. Side 7

Yunik Woodcare Superdekk 14 år Yunik Woodcare ODB 10 år 870; 698;

Gjøco Oljemaling 598;

÷70%

inntil

!

" #

$ %&

'!

Lena

Tlf. 61 16 17 77

Foto: Mina B. Sveen

Made with