47106_Forskningsetikk_nr3_web_enkle

Et magasin fra De nasjonale forskningsetiske komiteene NR. 3 • Desember 2017 • 17. årgang Forsknings etikk

Lovtolkning skaper forvirring: Er dette helseforskning?

EU gir forskere mer ytringsfrihet

Offentlig - men ikke fritt vilt

Lovløse skjeletter skaper hodebry

Made with FlippingBook - Online magazine maker