47106_Forskningsetikk_nr3_web_enkle

Forsknings etikk B–blad / Returadresse: De nasjonale forskningsetiske komiteene • Kongens gate 14 • 0153 Oslo Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake til senderen med opplysninger om den nye adressen.

Hold deg oppdatert om forskningsetiske spørsmål: Abonnement på forskningsetikk er gratis!

Bestill papir og/eller digital utgave av bladet på etikkom.no/abonner eller send epost til ab@etikkom.no.

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.2 •Oktober2017 •17.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.3 •Oktober2016 •18.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.2 •Juni2016 •17.årgang Forsknings etikk

Etmagasin fraDenasjonale forskningsetiske komiteene NR.1 •April2017 •19.årgang Forsknings etikk

Ny forskningsetikklov skaper debatt

Forskning på ekstremisme etter 22. juli

Internasjonalt samarbeid TEMA

Vilåpneopp fagfellevurderingen

Fuskog fanteri uten følger

Eksperimenterte på sultnebarn

Nye retningslinjer for genetisk forskning

Samervilha merkontroll

Fraflueforskning til fuskefiksjon

Vil styreetter Oljefondets svarteliste

Sudbø siteres fortsatt

Stipendiater rammet avgodkjeningsrot

Forskningsetikk_nr3_2016 .indd 1

30.09.2016 12.24

Ny lovøker fokus påuredelighet Unngår å snakke om jobben: – Forsøksdyr er et betent tema

Forskernesanonyme kommentarfelt

22.09.2017 14.12

Vill ipubliserings- jungelen

46826_forskningsetikk_nr2_2017.indd 1

Forskningsetikk kommer ut tre-fire ganger i året. Det er mulig å abonnere til hele institusjonen din – oppgi i epost hvor mange utgaver du vil ha tilsendt. Skal du flytte? Husk å melde adresseendring.

DE NASJONALE FORSKNINGSETISKE KOMITEENE Kongens gate 14 • 0153 Oslo Telefon 23 31 83 00 www.etikkom.no

NEM • Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag . NENT • Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi NESH • Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora. GRANSKINGSUTVALGET • Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

Made with FlippingBook - Online magazine maker