HistoriskeMeddelelserOmKøbenhavn4Række_III

R E T T E L S E R

S. 16, 1. 6: Sveistrup, læs: Svejstrup. S. 20, 1.15 f. n.: Magdahl-Nielsen, læs Magdahl Nielsen. S. 44, 1.6 f. n .: Steenw inkel, læ s:Steenwinckel. S. 49, billedunderskriften: Qvist, læs: Quist. S. 57, „ Fridrich, læs Friedrich. S. 63, 1. 4 f. n .: ansøgte, læs: anførte. S. 74, 1.14 f. n.: de, læ s: den. S. 93, 1.9 f. n.: II, læs: I. S. 96, note 204: Peder, læ s: Jacob. S. 143, 1. 9— 10 f. n .: V ictorias jubilæum var 1897, og hun døde 22. jan. 1901. Angelica Goertz blev først viet til grev Sponneck 1. juni 1901. S. 176, 1. 8 f. n.: Husum, læs: Hurum. S. 181, 1. 13 f. n.: Z., læ s: I. S. 181, 1. 12 f. n.: T. A. Arbo, læs: T. Arbo. S. 187, 1. 15: 1824, læ s: 1824 og 1825. S. 187, 1. 18: S., læ s: B. S. 196, 1.10: 52.200, læ s: 50.200. S. 197, 1. 18— 19: Fru Sarah Marie Bagge døde 7. sept. 1880. S. 198, 1. 1: Strietz, læsStritetz. S. 205, 1. 6: v. d., læ s:v. d. Aa. S. 219, 1. 1 f. n .: Ingebu,læs: Ringebu. S. 376, 1. 19: Betz, læs:Bendz. S. 415, 1. 9 f. n.: H., læs A. M. S. 415, 1. 6 f. n.: H. R iise, læs:Frederik Riise. S. 416, 1. 18: Betragtninger, læs: Optegnelser. S. 422, 1. 1: foran i note 58 tilfø jes: Fotograf H. Riiseflyttede ind i 1886, men efterfulgtes i 1888 af fotografFrederik Riise. S. 430, 1. 15: Schiønning, læs: Schøning. S. 542, 1. 5 f. n.: 18, læ s: 24. S. 550, 1. 6 f. n.: kunne, læs: kunnet. S. 564, 1. 11: Blomster, læs: grønne Urter.

Made with