כיוון חדש - המגזין לאזרח הותיק רעננה - פברואר 2016 - גיליון 224