גושפרתה - גיליון 843

תשע"ז תושבים מספרים על החירות האישית שלהם 12 ' עמ

גליון פסח

7/4/2017 | י' ניסן תשע"ז | ערב שבת הגדול גושפרתה

מבית

843

הביטאון של תושבי אפרת, גוש עציון וקריית ארבע-חברון

ערב הוקרה לבית ספר 'ראשית' 6 <<

שנה 40 לקיבוץ הכי קיבוצי בגוש 22 <<

איך חגגו את הפסח באתיופיה? 28 <<

Made with FlippingBook Learn more on our blog